sürdürülebilirlik

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Özakteks Tekstil, şirket politikası ve çalışma prensibi, çalışanlarının iş güvenliğini ve çevre duyarlılığını esas almaktadır. Çevre koruması konusunda, sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm başlıklarında gerekli uluslararası standartlara uygun sistemlere ve kendi arıtma tesisine sahiptir.

 

Doğal kaynakları, her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, atıkları (katı, sıvı, gaz olmak üzere) ve gürültü kirliliğini kontrol altına alarak, faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, tüm çalışanları ve müşterileri sağlık, güvenlik ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirilip eğitilerek çalışmalara devam eder.